Wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych
2022 rok


Sekcja
Seria obrączek od nr do nr
Barszczewo
1 - 1 900
Horodniany
1 901 - 3 900
Białystok
3 901 - 5 500
Supraśl
5 501 - 8 190
Dobrzyniewo
8 191 - 9 100
2015 rok


Sekcja
Seria obrączek od nr do nr
Barszczewo
1 - 1 800
Dobrzyniewo
1 801 - 3 600
11 001 - 11 200
Czarna Białystocka
3 601 - 5 100
Nowe Aleksandrowo
5 101 - 6 700
Białystok
6 701 - 8 600
11 201 - 11 400
Sokółka
8 601 - 11 000